0
Posted januari 8, 2018 by admin in Blog
 
 

Herkennen van Fake Anabole Steroïden


Een van de meest voorkomende problemen die gebruikers van anabole steroïden tegenkomen, is de kwaliteit en de authenticiteit van de producten die ze aanschaffen. Vanwege de enorm gestegen vraag naar anabole steroïden en de lucratieve aard van deze business, is de wildgroei van zogenaamde underground labs enorm gestegen.

Dit kan een enorme weerslag hebben op de resultaten die je behaalt, het veilig gebruik ervan en op de kosten van een kuur. Als je ergens voor betaald dan wil je uiteraard wel een product daarvoor in de plaats krijgen dat doet wat je ervan verwacht.

We gaan in dit artikel bekijken hoe je zo goed mogelijk signalen kunt opvangen die eventueel aan kunnen tonen dat de AAS die je hebt aangeschaft fake is en welke problemen dit jou als gebruiker kan opleveren.

Voordat we naar deze concrete tips gaan kijken, is het wellicht eerst van belang om te bekijken welke soort fabrikanten er zijn en wat we eigenlijk precies met namaak of fake AAS bedoelen.

Wat bedoelen we precies met fake?

Met de termen fake, counterfeit, nep of namaak geven we aan dat het product in kwestie geen of erg weinig van de beloofde werkzame stof bezit. Vaak zijn het kopieën van bekende merken. Je betaalt dan voor slechte middelen die lijken op de real deal, maar van bedenkelijke kwaliteit zijn en in het ergste geval zelfs erg gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid.

Overigens worden niet alleen human grade labs, maar ook producten van de betere underground labs nagemaakt. Alles bijelkaar kan het dus een flinke puzzel zijn om relatief veel zekerheid in te bouwen wat veiligheid en kwaliteit betreft.

Fabrikanten: Human Grade en Underground Labs

Er zijn honderden – zo niet duizenden – laboratoria die AAS fabriceren. De officiële, zogenaamde human grade labs, zijn niet talrijker dan enkele tientallen. De rest van alle fabrikanten noemen we underground labs.

Wat zijn de verschillen?

Het verschil tussen human grade en underground labs is dat de eerstgenoemden onder streng toezicht van officiële autoriteiten staan als het gaat om kwaliteit, zuiverheid en doseringen. Het zijn producten die doorgaans bedoeld zijn voor medische toepassingen en niet zonder voorschrift van een arts verkrijgbaar zijn.

Hierdoor zijn producten die afkomstig zijn van human grade labs een stuk lastiger te verkrijgen, waardoor mensen vaak gedwongen zijn inkopen te doen op de zwarte markt. Het nadeel hiervan is dat je totaal geen zekerheid hebt wat kwaliteit betreft.

Wat als ik geen human grade kan krijgen?

Het is niet in alle gevallen zo dat underground labs per definitie fake zijn. Er zitten absoluut fabrikanten tussen die een hoge standaard hanteren als het gaat om kwaliteit en dosering. Je hebt alleen een stuk minder zekerheid bij als je de zwate markt opgaat.

Een bedrijf dat echter een goede naam wilt opbouwen om zoveel mogelijk klanten aan zicht te binden, zal er vaak zorg voor dragen dat de producten niet fake zijn en onder goede professionele omstandigheden worden gefabriceerd.

Indicaties van fake AAS

Een aantal jaar geleden was het vaak er makkelijk om goedkoop gefabriceerde namaakproducten te herkennen, puur door amateuristisch verpakken van deze middelen.

Dit is door de fors gestegen vraag veranderd. AAS is een gigantische markt geworden en de fabrikanten van fake AAS zijn een stuk beter geworden in het verpakken van hun producten, waardoor je een beter getraind oog moet hebben om ze als zodanig te herkennen.

Je hebt nooit 100% zekerheid dat je te maken hebt met the real deal als je AAS op de zwarte markt koopt, maar er zijn een paar zaken die het kaf voor een groot deel van het koren kunnen scheiden.

Let voordat je een product gebruikt op de volgende zaken:

1. Onderzoek doen naar de fabrikant

Je kunt online makkelijk nakijken wat er bekend is over het merk dat je wilt aanschaffen. Het internet staat bol van de reviews en gebruikerservaringen die je vaak een indicatie kunnen geven van de kwaliteit ervan.

Kijk altijd naar meerdere bronnen en zoek uit of het merk in kwestie bijvoorbeeld een website of vaste distributiekanelen heeft. Je weet dan nog steeds niet zeker of je met een product te maken hebt dat daadwerkelijk van deze fabrikant afkomstig is, maar het geeft wel aan of het merk dat je wilt bestellen als kwalitatief hoogwaardig te boek staat.

2. Batchnummer en houdbaarheidsdatum

Tegenwoordig zetten fabrikanten van fake AAS ook een batchnummer en een houdbaarbaarheidsdatum op hun verpakkingen. Je kunt hier met wat oog voor detail wel achterhalen of dit authentiek is.

Deze informatie dient namelijk achteraf pas op de verpakking worden toegevoegd. Met behulp van een vergootglas of een microscoop kun je vaak achterhalen of deze data tegelijkertijd met de rest van de opdruk op de verpakking is gezet, of achteraf erbij is gezet.

Daarnaast dient iedere strip tabletten of vial van een afzonderlijke houdbaarheidsdatum voorzien te zijn. Ook dit is vaak een indicatie die, vanwege kostenbesparing in het productieproces, wordt overgeslagen bij namaak AAS. Wat je vaak ziet als je met namaak middelen te maken hebt, is dat dit alleen op de buitenste verpakking wordt gezet.

3. Kwaliteit en aanwezigheid van seals

Om er zeker van te zijn dat de producten goed verpakt en beschermd zijn, brengen gecontroleerde fabrikanten seals van goede kwaliteit aan op de verpakking. Dit gebeurd om de producten in een beschermde, zo steriel mogelijke atmosfeer te verpakken.

Namaak producten hebben vaak géén seal of deze is slecht en met behulp van handmatige apparatuur aangebracht. Je voelt bij het openmaken meteen met welke kwaliteit je te maken hebt. Een industrieel aangebrachte seal behoort namelijk lastig te verwijderen te zijn en moet op iedere verpakking identiek aangebracht te zijn.

Daarnaast zou je op alle seals het merk van de fabrikant moeten kunnen zien. Ook dit wordt vanwege complexiteit en kosten vaak niet gedaan bij producten van inferieure kwaliteit.

4. Logo en hologrammen

Authentieke fabrikanten maken gebruik van hologrammen op hun producten waarin het merk te zien is. Op iedere vial op strip tabletten dient een dergelijke sticker aangebracht te zijn. Bekijk het goed en zorg ervoor dat je het merk kunt herkennen op deze stickers.

Bloedwaarden laten testen en fysieke resultaten

Als je zeker wilt weten of er voldoende werkzame stoffen in je producten zitten, dan kun je vóór je kuur en 6 weken later je bloedwaarden bekijken. Deze zouden je voldoende informatie moeten verschaffen over de werkzaamheid van de AAS in kwestie.

Indien je hier niet toe bereid bent of geen toegang hebt tot bloedwaarden dan kun je aan de hand van je resultaten, fysieke vooruitgang en eventuele bijwerkingen bepalen of de middelen doen wat je ervan mag verwachten.

5. Aanwezigheid van hormonen testen met een testkit

Met behulp van een testkit kun je de aanwezigheid van bepaalde hormonen vaststellen. Het nadeel hiervan is dat het weinig tot niks zegt over de dosering van het betreffende hormoon zegt.

Je kan echter wel vaststellen of het product überhaubt de middelen bevat die op de verpakking vermeld staan.

6. Fora en ervaren gebruikers

Maak foto’s met zoveel mogelijk details en post deze op fora. Als je een beetje geluk hebt kun je informatie krijgen van mensen die ervaring hebben met dezelfde producten.

Daarnaast kun je, indien je ervaren gebruikers in je omgeving kent, het product aan hen laten zien en navragen of ze je kunnen helpen met het vaststellen van de kwaliteit.

7. Google verpakkingen

Kijk op het internet of je foto’s tegenkomt van dezelfde fabrikant en vergelijk dit met de producten die je zelf ontvangen hebt. Let daarbij ook op de hiervoor genoemde punten en kijk of je duidelijke afwijkingen kunt ontdekken.

Wat als je ontdekt dat je spullen fake zijn?

In veel gevallen zijn fake producten niet schadelijk. Er zijn echter ook veel gevallen bekend waarbij mensen tegen problemen aanlopen door het gebruik van slechte of vervuilde AAS.

De risico’s lopen uiteen van vervelende gevallen van PIP, tot serieuze infecties en gezondheidsproblemen. Het is dus absoluut zaak om erg voorzichtig te zijn en meteen te stoppen als er negatieve indicaties zijn.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is niet handig je gezondheid serieus op het spel te zetten om gains te maken. Leer van je ervaringen en ga op zoek naar een andere, meer betrouwbare leveranciers.

Slotwoord

Zoals eerder aangegeven kunnen underground labs ook hoogwaardige producten leveren waar je veel plezier aan kunt beleven. Het is niet zo dat je per se human grade gear moet hebben, maar als je underground labs gebruikt, zorg er dan wel voor dat je zeker weet dat je ook hier een authentiek product aanschaft. Ook deze merken worden geïmiteerd.

Doe je huiswerk en win op voorhand zoveel mogelijk informatie in over de leverancier en het merk dat je wilt bestellen. Op deze mainer kun je jezelf in ieder geval niet kwalijk nemen dat je je huiswerk niet gedaan hebt en geld hebt verspild vanwege nalatigheid.